Hiển thị 13–24 của 28 kết quả

 • Mã: BACL03
 • Kích thước: 440 x 102 x 11,5 cm
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0976.891.891

 • Mã: MĐ 01
 • Kích thước bàn: 137 x 130 cao 52
 • Kích thước ghế: 52 x 62 cao 99
 • Kích thước đôn: 38 x 48 cao 61
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0976.891.891

 • Mã: BTC1
 • Kích thước: 108 X 68 X 25cm
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0976.891.891

 • Mã: BTC1
 • Kích thước: 175 x 17cm
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0976.891.891

 • Mã: PKV2
 • Kích thước: 440 x 200 x 20cm
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0976.891.891

 • Mã:
 • Kích thước: 166 x 18cm
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0976.891.891

 • Mã: ...
 • Kích thước: ...cm
 • Xuất xứ: ...
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0963.986.986

 • Mã: HG63
 • Kích thước: 222 x 242cm - Mặt ghế 48 x 9cm - Mặt bàn 126 x 86 x 10 - Đôn 68 x 49 x 9cm
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0963.986.986

 • Mã: HG58
 • Kích thước: Bàn 600 x 117 x 17cm - Ghế 600 x 42 x 15cm
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0963.986.986

 • Mã: HG04
 • Kích thước: Bàn 252 x 91 x 11cm - Ghế 252 x 34 x 7cm
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0963.986.986

 • Mã: HG01 – HG44
 • Kích thước: Bàn 140 x 70 x 48cm - Ghế 96 x 59 x 38cm - Ghế 236 x 59 x 38cm - Đôn to 70 x 40 x 48cm - Đôn nhỏ 40 x 40 x 38 - Mặt ván liền 1,2cm
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0963.986.986

 • Mã: LH12
 • Kích thước: 300 x 110 x 17cm
 • Xuất xứ: Nhập khẩu
 • Liên hệ: Bộ phận kinh doanh
 • 0968.06.6789
 • 0963.986.986

Gọi ngay
0968.06.6789